Hà Nội: Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc

Thiên Ân
10:43 - 16/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2024 xác định: tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, quy định, lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Hà Nội: Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: PM

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2024 vừa ban hành Kế hoạch số 149/KH-BCĐ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Theo đó, kế hoạch xác định mục đích chỉ đạo tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, quy định, lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của hội đồng thi...

Sở Giáo dục và Đào tạo - đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh; bảo đảm bảo mật, chính xác thông tin của thí sinh dự thi; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, triển khai các biện pháp an ninh, bảo mật tại điểm thi, ban chấm thi, ban chấm tự luận, ban chấm phúc khảo trắc nghiệm khách quan theo đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo còn có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi, những vấn đề phát sinh; tổ chức bàn giao giấy chứng nhận kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh; công bố phổ điểm các bài thi, môn thi thành phần, đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng năm học lớp 12 của các trường phổ thông.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/6. Thành phố Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 109.078 thí sinh.