Gần 1/3 dân số của thành phố Cần Thơ là hội viên hội khuyến học

Đắc Quang
11:04 - 30/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ năm, nhiệm kỳ 5, tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Gần 1/3 dân số của thành phố Cần Thơ là hội viên hội khuyến học- Ảnh 1.

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Ảnh: Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ

Nâng cao số lượng hội viên hội khuyến học là đảng viên

Năm 2023, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ đã phát triển 121 tổ chức hội, nâng tổng số tổ chức hội toàn thành phố lên 6.917 với 383.058 hội viên, chiếm 32,05% tổng dân số, tăng 21.449 hội viên so với năm 2022. Trong đó, có 44.014 hội viên là đảng viên, chiếm 11,49% tổng số hội viên.

Công tác tuyên truyền về khuyến học – khuyến tài được thực hiện bằng nhiều hình thức như trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử thành phố, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, Báo Dân trí, Báo Cần Thơ và trên mạng xã hội...

Toàn thành phố có 237.192 Gia đình học tập, chiếm tỉ lệ 90% số gia đình của thành phố; 520 Dòng họ học tập, chiếm tỉ lệ 93%; 658 Cộng đồng học tập, chiếm tỉ lệ 93%; 583 Đơn vị học tập, chiếm tỉ lệ 95%. 100% xã, phường, thị trấn được Cộng đồng học tập cấp xã; 77.966 công dân đạt danh hiệu Công dân học tập.

Gần 1/3 dân số của thành phố Cần Thơ là hội viên hội khuyến học- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình phối hợp giữa Hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đoàn thể và sở, ban, ngành liên quan. Qua đó nhận được sự đồng thuận trong xã hội với công tác khuyến học - khuyến tài.

Năm qua, toàn thành phố Cần Thơ đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài bằng tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá gần 60 tỉ đồng, đạt 168,75% so với kế hoạch năm. Từ đó, cấp phát 195.050 suất học bổng, quà, phần thưởng và 380 xe đạp trị giá 54,7 tỉ đồng.

Thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, công nhân phát triển đa dạng các hình thức học tập

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tập trung vận động cán bộ, hội viên, đặc biệt hội viên là đảng viên gương mẫu thực hiện mô hình "Công dân học tập".

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, công nhân phát triển đa dạng các hình thức học tại nhà, tại nơi làm việc, học từ xa, học trực tuyến cùng với việc sử dụng các thiết bị công nghệ phục vụ việc tự học tập.

Gần 1/3 dân số của thành phố Cần Thơ là hội viên hội khuyến học- Ảnh 3.

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ trao cờ thi đua xuất sắc năm 2023 tặng các đơn vị. Ảnh: Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ

Năm 2024, Hội cũng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành hội khuyến học các cấp, phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên.

Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên.

Vận động đảng viên là hội viên khuyến học gương mẫu thực hiện mô hình "Công dân học tập"; gia đình đảng viên trở thành "Gia đình học tập"; mỗi chi bộ đảng là một "Cộng đồng học tập" hoặc "Đơn vị học tập"; đa dạng các loại hình quỹ khuyến học; thực hiện Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch  triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trong toàn hệ thống hội.

Bình luận của bạn

Bình luận