Dự kiến có chứng chỉ Vstep sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ

Thiên Ân
22:30 - 21/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Dự kiến, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vstep) sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung thêm quy định, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vstep) sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Như vậy, nếu quy định được áp dụng thì đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chứng chỉ Vstep vào danh mục chứng chỉ áp dụng miễn thi môn ngoại ngữ cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Dự kiến có chứng chỉ Vstep sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ- Ảnh 1.

Danh mục chứng chỉ miễn thi môn ngoại ngữ được nêu trong dự thảo.

Ngoài ra, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến: trách nhiệm của thí sinh; khu vực ra đề thi, in sao đề thi và các yêu cầu bảo mật; quy trình tổ chức coi thi và trách nhiệm thực hiện; khu vực chấm thi; ban làm phách bài thi tự luận; chấm bài thi tự luận...

Dự thảo sẽ lấy ý kiến trong 45 ngày từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/2/2024.