Đồng Tháp: Tuyên dương mô hình Cộng đồng học tập tiêu biểu

Đắc Quang
20:51 - 20/11/2023

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp và Công ty xăng dầu Đồng Tháp vừa tổ chức tuyên dương mô hình Cộng đồng học tập tiêu biểu cho Tổ Nhân dân tự quản - Khuyến học số 12 của ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A tại huyện Tân Hồng.

Đồng Tháp: Tuyên dương mô hình Cộng đồng học tập tiêu biểu- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp và Công ty Xăng dầu Đồng Tháp tuyên dương mô hình Cộng đồng học tập tiêu biểu cho Tổ Nhân dân tự quản - Khuyến học số 12 của ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp

Tại sự kiện, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp đã trao bảng Tuyên dương Tổ Nhân dân tự quản - Khuyến học số 12. Công ty Xăng dầu Đồng Tháp đã trao thưởng cho Tổ 5 triệu đồng.

Tổ Nhân dân tự quản - Khuyến học số 12 có 47 hộ gia đình đều đạt danh hiệu Gia đình học tập. Trong Tổ không còn hộ nghèo và 100% học sinh ở độ tuổi phù hợp đều được đi học. Quỹ khuyến học của Tổ này đạt gần 50 triệu đồng để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tổ có thêm điều kiện học tập. 

Hội Khuyến học Đồng Tháp xác định, Tổ Nhân dân tự quản - Khuyến học số 12 đã thực hiện lồng ghép công tác khuyến học vào nội dung sinh hoạt định kỳ, hướng dẫn hội viên khuyến học thực hiện tự học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập, nhất là mô hình Công dân học tập.