Đồng Tháp: Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

PV
12:27 - 02/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 1/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã chủ trì Hội nghị quán triệt Kết luận, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để các cấp, các ngành, đơn vị tiếp cận sát hơn các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh Đồng Tháp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đây là nền tảng để phát triển mạnh và rộng hơn công tác khuyến học, khuyến tài tại các địa phương, làm cơ sở để hướng đến mục tiêu xây dựng con người Đồng Tháp "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Đồng Tháp: Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Việt Tiến

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" v.v..

Cùng với đó là các Công văn, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để triển khai các Kết luận, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp trong thực hiện các hoạt động khuyến học; huy động các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong phát huy tinh thần học tập suốt đời; phát huy các mô hình học tập hiệu quả để hướng đến xây dựng xã hội học tập...