Điểm trung bình môn dưới 3,5 học sinh có phải kiểm tra lại không?

Phan Anh
11:11 - 06/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải kiểm tra lại không, 3 môn dưới 5 có được lên lớp không là những thắc mắc của học sinh và phụ huynh đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm trung bình môn dưới 3,5 học sinh có phải kiểm tra lại không?- Ảnh 1.

Học sinh có đủ các điều kiện nào thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông?

Điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải kiểm tra lại không?

Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11 quy định như sau: Căn cứ tại Điều 14 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè:

"Đối với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập các môn học được đánh giá mức Chưa đạt (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét) và các môn học có điểm trung bình cả năm dưới 5,0 điểm (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số).

Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho kết quả học tập cả năm học của môn học đó để xét lên lớp."

Theo đó, nếu muốn đạt được loại trung bình học sinh sẽ phải đạt điểm trung bình các môn học từ 5,0 điểm trở lên.

Trong đó, một trong ba môn thuộc nhóm môn học chính gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải đạt từ 5,0 trở lên. Đối với trường trung học phổ thông chuyên, bắt buộc môn chuyên phải đạt từ 5,0 trở lên thì học sinh mới được xếp loại trung bình.

Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11 nếu chưa đủ điều kiện để lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm được đánh giá từ mức Đạt trở lên sẽ có cơ hội được xem xét lại kết quả học tập, kiểm tra lại vào thời gian nghỉ hè.

Trong thời gian này, học sinh có cơ hội cải thiện điểm của mình, đối với điểm được đánh giá lại sẽ thay thế cho điểm cũ. Vì thế, nếu học sinh chấp hành tốt kỳ đánh giá, kiểm tra lại có thể được lên lớp nếu điểm trung bình môn được đánh giá lại từ 3,5 trở lên và tổng trung bình các môn từ 5,0 trở lên.

Cả 3 môn dưới 5 có được lên lớp không?

Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11: Căn cứ tại:

Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện lên lớp và không lên lớp:

Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông:

- Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học;

- Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định.

- Học sinh không đáp ứng yêu cầu thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Theo đó, học sinh có khả năng học lệch các môn là một trong những vấn đề phổ biến đối với học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, khi điểm trung bình các môn có độ phân hóa cao - thấp.

Tuy nhiên, nếu học sinh có 3 môn học điểm trung bình dưới 5,0 thì có được lên lớp không cần phải chia ra các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Điểm trung bình 3 môn dưới 5,0 nhưng điểm trung bình tổng các môn trong năm học đủ từ 5,0 trở lên và xếp loại từ hạnh kiểm Đạt trở lên vẫn đủ điều kiện lên lớp.

Trường hợp 2: Điểm trung bình 3 môn dưới 5,0 dẫn đến điểm trung bình tổng các môn trong năm học dưới 5,0 nhưng học sinh chọn ra ít nhất 1 môn để kiểm tra lại, từ đó có tổng điểm cải thiện từ 5,0 trở lên thì đủ điều kiện lên lớp.

Trường hợp 3: Điểm trung bình 3 môn dưới 5,0 dẫn đến điểm trung bình tổng các môn trong năm học dưới 5,0 nhưng học sinh chọn ra ít nhất 1 môn để kiểm tra lại.

Tuy nhiên, dù đã kiểm tra lại nhưng vẫn không đủ điểm trung bình các môn học trong năm học là 5,0 thì buộc phải ở lại lớp.

Kiểm tra lại bao nhiêu điểm thì lên lớp?

Hiện nay vẫn chưa quy định trường hợp kiểm tra lại phải đạt bao nhiêu điểm thì lên lớp. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra xong và có kết quả điểm kiểm tra nhà trường sẽ có nhiệm vụ thay thế điểm kiểm tra mới để thay thế vào điểm môn kiểm tra lại.

Trường hợp sau khi kiểm tra lại số điểm trung bình tổng các môn học trong năm đạt từ 5,0 trở lên thì học sinh sẽ được lên lớp.

Nếu số điểm tổng trung bình các môn học trong năm sau khi được thay thế điểm mới vẫn dưới 5,0 thì học sinh không đạt tiêu chuẩn đánh giá về học lực để lên lớp, khi đó buộc phải ở lại lớp để tiếp tục học lại chương trình.