Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81

Thiên Ân
10:55 - 11/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Để trúng tuyển vào ngành Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 theo phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt 29,81 điểm.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ảnh: Mạnh Quân

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông báo kết quả xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh và các phương thức xét tuyển sớm (ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông và phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt), cụ thể:

Phương thức tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên: Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ):

Điểm trúng tuyển

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 2.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 3.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 4.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 5.

Đối với phương thức xét học bạ, ngành Sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,81 điểm. 

Các tính điểm

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 6 học kỳ ở trung học phổ thông (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình 6 học kỳ ở trung học phổ thông của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt:

 Điểm trúng tuyển

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 6.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 7.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 29,81- Ảnh 8.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành Sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,25 điểm.

Cách tính điểm

Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức trong năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10) của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở trung học phổ thông. 

Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10);

ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 6 học kỳ ở trung học phổ thông của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định.

Bình luận của bạn

Bình luận