Đề xuất 3 lĩnh vực ngân hàng được thử nghiệm giải pháp Fintech

PV
20:25 - 07/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Chấm điểm tín dụng; Chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API); Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là 3 lĩnh vực đang được đề xuất thử nghiệm giải pháp Fintech.

Thử nghiệm giải pháp Fintech trong các lĩnh vực ngân hàng

Tại dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đề xuất 3 lĩnh vực được thử nghiệm giải pháp Fintech.

Fintech là một thuật ngữ tiếng Anh viết đầy đủ là Financial Technology, dịch ra tiếng Việt nghĩa là công nghệ tài chính. Đây là từ chung dùng để chỉ việc ứng dụng sự sáng tạo của công nghệ vào các hoạt động, dịch vụ tài chính. Hiện nay, nhiều người sử dụng từ này để chỉ tất cả các công ty sử dụng internet, công nghệ điện toán đám mây, phần mềm mã nguồn mở nhằm nâng cao các hoạt động tài chính, ngân hàng, đầu tư,...

Theo đó, dự thảo cơ chế thử nghiệm được thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản đảm bảo tính minh bạch về tiêu chí, quy trình đánh giá, lựa chọn.

Việc được tham gia Cơ chế thử nghiệm không đồng nghĩa với việc tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm sẽ được cấp Giấy phép hoạt động chính thức hoặc giải pháp công nghệ tài chính (giải pháp Fintech) được chính thức công nhận để cung ứng ra thị trường.

Các giải pháp Fintech được xem xét tham gia Cơ chế thử nghiệm phải thuộc các lĩnh vực được quy định tại Nghị định này.

Số lượng tối đa tổ chức được xét duyệt tham gia Cơ chế thử nghiệm do Ngân hàng Nhà nước quyết định căn cứ vào khả năng xét duyệt hồ sơ và năng lực giám sát trong từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của thị trường trên cơ sở tự nguyện tham gia của các tổ chức; Ngân hàng Nhà nước công khai số lượng tổ chức được xét duyệt trong từng thời kỳ trên tổng số tổ chức nộp hồ sơ tham gia.

3 giải pháp Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép thử nghiệm tại Cơ chế thử nghiệm

1- Chấm điểm tín dụng;

2- Chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API);

3- Cho vay ngang hàng (P2P Lending).

Trong đó, xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm khi giải pháp có tính đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Đề xuất 3 lĩnh vực ngân hàng được thử nghiệm giải pháp Fintech- Ảnh 1.

Đề xuất 3 lĩnh vực ngân hàng được thử nghiệm giải pháp Fintech.

 

Tiêu chí và điều kiện tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech

Đối với lĩnh vực chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở, dự thảo Nghị định nêu rõ, tổ chức tín dụng được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm khi giải pháp đáp ứng các tiêu chí sau:

Là giải pháp có nội dung kỹ thuật và nghiệp vụ mà quy định pháp lý hiện hành chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho việc triển khai, áp dụng;

Là giải pháp có tính đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu phổ cập tài chính;

Là giải pháp đã thiết kế, xây dựng được khung quản lý rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực tới hệ thống ngân hàng và hoạt động ngân hàng - tiền tệ - ngoại hối; đã xây dựng phương án hợp lý về xử lý, khắc phục các rủi ro xảy ra trong quá trình thử nghiệm phù hợp;

Là giải pháp đã được tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm thực hiện các biện pháp rà soát, đánh giá đầy đủ trên các khía cạnh hoạt động và chức năng, công dụng, tính hữu ích;

Là giải pháp có tính khả thi để có thể cung ứng ra thị trường sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm.

Công ty Fintech được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm

Điều kiện với Công ty Fintech được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm khi giải pháp đáp ứng các tiêu chí nêu trên và đáp ứng các điều kiện sau:

Là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định pháp luật; không thuộc nhóm Tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm là người quản lý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.


Nguồn: VGP
Bình luận của bạn

Bình luận