Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội

Nhóm Phóng viên
11:13 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sáng 28/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Công dân và Khuyến học cập nhật đề thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Đề thi tốt nghiệp năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội

Đề thi tốt nghiệp năm 2024 môn Địa lý:

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 2.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 3.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 4.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 5.

Đề thi môn Địa lý mã đề 315.

Đề thi tốt nghiệp năm 2024 môn Lịch sử:

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 6.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 7.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 8.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 9.

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử mã đề 310.

Đề thi tốt nghiệp năm 2024 môn Giáo dục công dân:

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 10.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 11.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 12.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ hợp Khoa học xã hội- Ảnh 13.

Đề thi tốt nghiệp năm 2024 môn Giáo dục công dân mã đề 307.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, 63% chọn bài thi Khoa học xã hội. So với năm trước, số thí sinh chọn bài thi xã hội tăng 7,7% và cao nhất kể từ năm 2017.

Bình luận của bạn

Bình luận