Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên

Thiên Ân
08:12 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên có tất cả 50 câu, thời gian làm bài trong 90 phút.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên như sau: 

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 4.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 5.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của Thái Nguyên- Ảnh 6.

Bình luận của bạn

Bình luận