Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Nam Định

Thiên Ân
09:37 - 21/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể tham khảo đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Nam Định- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Nam Định- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Nam Định- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của Nam Định- Ảnh 4.

Bình luận của bạn

Bình luận