Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai

Thiên Ân
11:19 - 11/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai có tất cả 40 câu, thời gian làm bài trong 50 phút.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai- Ảnh 4.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Lào Cai- Ảnh 5.

  • Tham khảo thêm

    Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Hà Nội

    Đề khảo sát học sinh lớp 12 môn Toán của Hà Nội


Bình luận của bạn

Bình luận