Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Cao Bằng

Thiên Ân
10:57 - 05/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể tham khảo đề thi thử môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng như sau: 

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Cao Bằng- Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Cao Bằng- Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Cao Bằng- Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của Cao Bằng- Ảnh 4.

Bình luận của bạn

Bình luận