Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thiên Ân
19:54 - 07/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tạp chí Công dân và Khuyến học cập nhật đề thi các môn chuyên gồm Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh, Vật lí, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025.

Đề thi chuyên Ngữ văn:

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đề thi chuyên Hóa học:

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Đề thi chuyên Tiếng Anh:

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 8.

Đề thi chuyên Vật lí: 

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 9.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 10.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 11.

Đề thi lớp 10 các môn chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 12.

Năm nay, hơn 8.230 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký vào các lớp chuyên ở 6 trường trung học phổ thông, tăng 1.532 so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp chuyên là 1.995.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có tỉ lệ chọi cao nhất với 1/5,5. Trường có tỉ lệ chọi tăng mạnh nhất là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân với 1/3,3, tăng 0,6 so với năm 2023.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 20/6.

Bình luận của bạn

Bình luận