Đề Toán thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngọc Minh
10:42 - 07/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dưới đây là đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề Toán cụ thể như sau:

Đề Toán thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đề Toán thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 98.681 thí sinh tham dự. Sở đã bố trí 158 điểm thi, trong đó có 11 điểm thi chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là kỳ thi cuối cùng dành cho thí sinh học chương trình cũ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cấu trúc đề thi và mức độ phân loại ở các câu hỏi trong đề thi sẽ giống như năm 2023.

Bình luận của bạn

Bình luận