Đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Đắc Quang
17:25 - 03/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh An Giang vừa ký kết chương trình phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, hai cơ quan thống nhất đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030. Ảnh: Mỹ Hạnh

Đồng thời phối hợp thành lập “Tổ chức khuyến học”, xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang; xây dựng chuyên đề về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để tổ chức lồng ghép vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể.

Cùng với đó, vận động cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang cũng sẽ triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước.

Trong quá trình phối hợp, hai bên sẽ phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật và các sản phẩm, ý tưởng tiềm năng, khả thi hoặc đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả, giá trị cao.

Bình luận của bạn

Bình luận