Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Thiên Ân
18:56 - 02/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án, thang điểm bài thi Ngữ văn và đáp án các môn thi trắc nghiệm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 1.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Ảnh: Thiên Ân

Đáp án, thang điểm bài thi Ngữ văn:

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 2.

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 3.

Đáp án môn Toán:

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 4.

Đáp án môn Vật lí: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 5.

Đáp án môn Hóa học: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 6.

Đáp án môn Sinh học: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 7.

Đáp án môn Lịch sử: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 8.

Đáp án môn Địa lí: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 9.

Đáp án môn Giáo dục công dân: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 10.

Đáp án môn Tiếng Anh: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 11.

Đáp án môn Tiếng Nga: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 12.

Đáp án môn Tiếng Pháp: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 13.

Đáp án môn Tiếng Trung Quốc: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 14.

Đáp án môn Tiếng Đức: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 15.

Đáp án môn Tiếng Nhật: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 16.

Đáp án môn Tiếng Hàn: 

Đáp án chính thức tất cả môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 17.

Bình luận của bạn

Bình luận