Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thiên Ân
17:13 - 11/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố đáp án môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Đáp án môn Ngữ văn cụ thể như sau:

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Đáp án môn Toán cụ thể như sau: 

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 8.

 Đáp án môn Tiếng Anh cụ thể như sau: 

Đáp án chính thức môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 9.

Bình luận của bạn

Bình luận