Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc

Thiên Ân
20:59 - 09/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Thông báo số 3138/TB-ĐHQGHN về việc thí điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho một công bố vượt trội là 150 triệu đồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc - Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc. Ảnh: VNU

Theo thông báo này, các cán bộ khoa học có các công bố vượt trội sẽ được hưởng mức hỗ trợ với hệ số gấp từ 1,5 đến 3 lần so với mức hỗ trợ hiện hành đang áp dụng theo Hướng dẫn số 2622/HD-ĐHQGHN đối với bài báo và Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN đối với đơn đăng ký bảo hộ, cụ thể như sau:

STT

Phân loại công trình

Mức hỗ trợ/1 công trình vượt trội

 

(đơn vị: đồng)

I

Đối với bài báo

1

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc top 1% tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành hoặc chuyên ngành của Scimago và tương đương

150.000.000

2

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc top 5% tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành hoặc chuyên ngành của Scimago và tương đương

80.000.000

3

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q1 và tương đương

50.000.000

4

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q2 và tương đương

30.000.000

II

Đối với đơn đăng ký bảo hộ

1

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế được tổ chức quốc tế chấp nhận đơn hợp lệ

90.000.000

2

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận đơn hợp lệ

45.000.000

3

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận đơn hợp lệ

22.500.000

Các công trình khác vẫn được hỗ trợ theo quy định tại Hướng dẫn số 2622/HD-ĐHQGHN và Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN.

Ngoài ra, cán bộ khoa học có nhu cầu sẽ được thực hiện tạm ứng trực tiếp tại Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trước đó, cán bộ khoa học đăng ký trước công trình công bố (dự kiến) thông qua kênh Câu lạc bộ Nhà Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (VSL). Thời gian đăng ký linh động, đảm bảo đăng ký trước ngày 31/12/2024 và được xét thực hiện tạm ứng tối đa trong vòng 30 ngày.

Đây là mức hỗ trợ cao nhất mà Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng. 

Chính sách tập trung vào các công trình công bố đỉnh cao, áp dụng đối với bài báo từ Q2 trở lên đã được công bố và áp dụng đối với đơn đăng ký bảo hộ đã được chấp nhận hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/3/2025. 

Quy trình thực hiện được rút gọn, giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện tối đa đối với cán bộ khoa học.

Hiện, chính sách được thí điểm áp dụng đối với cán bộ khoa học cơ hữu tại HUS, UPM, VJU, SIS và các Viện Nghiên cứu đáp ứng tiêu chí cơ bản: cán bộ khoa học là tác giả đứng đầu/tác giả liên hệ của ít nhất 4 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, Q2 theo Scimago và tương đương, được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus và/hoặc cơ sở dữ liệu Web of Science - WoS hoặc cán bộ khoa học là tác giả chính của ít nhất 2 bằng độc quyền/đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ đối với bằng độc quyền sáng chế hoặc ít nhất 3 đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ đối với bằng độc quyền giải pháp hữu ích do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế cấp.

Đối với các đơn vị không thuộc phạm vi áp dụng, Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến khích sử dụng kinh phí từ Quỹ Khoa học công nghệ theo quy định của Nghị định số 109/2022/NĐ-CP và nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị để thực hiện chính sách thí điểm này. 

Bình luận của bạn

Bình luận