Chuyên gia nói gì về phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023?

Thiên Ân
10:34 - 18/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Một số chuyên gia nhận định, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản giữ được ổn định như năm 2022 và không có sự biến động quá lớn. Các trường đại học có thể sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho ta một tín hiệu rất tích cực. Trước hết khẳng định được việc ổn định của kỳ thi như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Thứ hai, đã có sự phân hóa và đây là cơ sở cần thiết. Thứ ba, đây là kỳ thi tốt nghiệp nên đòi hỏi một mặt bằng chung chứ không phải thi để chọn. 

Do đó, trên kết quả như vậy, qua các năm, tôi nhận định rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ được một kỳ thi ổn định và dần có những cải tiến để tốt hơn.

Chuyên gia nói gì về phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023? - Ảnh 1.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đơn cử như môn Lịch sử có những cải tiến về theo cách dạy, cách học, kiểm tra, đánh giá mới cho nên đã có những tín hiệu rất đáng mừng. 

Đối với môn Giáo dục công dân, nhiều người cho rằng môn này điểm cao quá. Theo tôi, đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện mức độ dân trí của các học sinh của chúng ta đang tăng lên. Đây là nền tảng rất cần thiết để chúng ta cùng nhìn nhận những môn học cần cải tiến.

Chẳng hạn như môn Tiếng Anh, kết quả thi sẽ đặt ra yêu cầu cần cải thiện thế nào về cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá cũng như đầu tư về ngoại ngữ cho các vùng miền khác nhau. Qua đó tác động để chúng ta điều chỉnh về mặt chính sách. Đó là một trong những đơn cử để thấy rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt được kết quả và có nhiều tín hiệu tích cực, tiến bộ so với trước đây.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp chứ không phải là một cuộc thi để chọn lọc. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh để thích hợp với những yêu cầu chứ không phải điều chỉnh để chúng ta thay đổi số điểm. Tôi nghĩ rằng, mong muốn của chúng ta đã đạt được.

Một trong các kỳ thi đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện tại là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hầu hết các trường đại học tin tưởng vào kết quả này.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Qua phân tích phổ điểm từ kết quả kỳ thi, tôi cho rằng, phổ điểm năm nay về cơ bản giữ được ổn định như năm ngoái và không có sự biến động quá lớn. Điều này rất tốt, không gây nên sự xáo trộn lớn đối với các thí sinh và phụ huynh cũng như công tác xét tuyển vào đại học.

Cụ thể, có thể thấy một số điểm nhấn trong năm nay. Thứ nhất là môn Toán điểm 8 trở lên, nếu như năm ngoái chiếm tỉ lệ 21% thì năm nay tỉ lệ môn Toán có sự sự điều chỉnh, sự phân hóa tốt hơn, chỉ chiếm hơn 15%. 

Môn Vật lí, năm ngoái tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 22,74 %, năm nay, theo số liệu thống kê có 21,3%. Như vậy, về cơ bản phổ điểm môn Vật lí có thấp hơn, có sự phân hóa và thấp hơn so với năm ngoái, điểm giỏi cũng thấp hơn so với năm ngoái một chút. 

Chuyên gia nói gì về phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023? - Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt môn Hóa học, tỉ lệ điểm giỏi của năm ngoái là 27,8%, năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ 22,6%.

Đối với môn Lịch sử, năm nay đề thi cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Năm ngoái tỉ lệ điểm giỏi, điểm 8 trở lên của môn Lịch sử là 18%, năm nay chỉ còn 13%. 

Điều này cho thấy, đề thi phù hợp với trình độ của thí sinh cũng như chương trình trung học phổ thông. Qua đây cũng có sự phản ánh cải thiện rất tốt đối với môn Lịch sử vì như năm 2021, tỉ lệ điểm 8 trở lên chỉ đạt 5,43 %.

Riêng môn Ngữ văn, nếu theo tỉ lệ thông kê điểm giỏi năm ngoái là 42%, tính từ điểm 7 trở lên thì năm nay tỉ lệ này chiếm 46% - có nhích hơn so với năm ngoái.

Đối với môn Tiếng Anh, năm 2021 tỉ lệ điểm giỏi Tiếng Anh gần 20%; năm 2022 tỉ lệ điểm giỏi là 11,9%. Năm nay, tỉ lệ này chiếm 15,03%. Điều này cho thấy đề thi đã sự điều chỉnh rất phù hợp và về cơ bản giữ được sự ổn định.

Về môn Giáo dục công dân, theo thống kê, năm ngoái số điểm giỏi chiếm 61,85 % thì năm nay chiếm 61%. Như vậy, mặc dù có nhiều điểm 10 hơn năm ngoái nhưng thực tế thí sinh đạt điểm 8 trở lên môn Giáo dục công dân lại giảm hơn năm ngoái và cơ bản ổn định ở mức 61%. Tỉ lệ điểm giỏi như vậy thể hiện được năng lực của các em, sự quan tâm đến xã hội và hiểu biết về giáo dục công dân tốt hơn.

Những tín hiệu về kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm nay cho thấy đề thi đã có sự điều chỉnh, có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là những môn thi thuộc lĩnh vực STEM; sự phân hóa, sự điều chỉnh của năm nay tốt hơn so với năm ngoái. 

Về tổng thể, kỳ thi đã diễn ra rất thành công, cơ bản giữ được ổn định như năm 2022. Bên cạnh đó tôi nhận thấy, công tác tổ chức, chấm thi, coi thi, công tác đảm bảo an ninh kỳ thi năm nay an toàn, nghiêm túc. Như vậy, kỳ thi trung học phổ thông đã thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng đề ra.

Năm nay, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi sẽ giữ mức ổn định đến năm 2025, do đó, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 như một kênh để tuyển sinh. Về điều này các trường đại học có thể yên tâm.

Về mức điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dự báo ở một số ngành sẽ có biến động một chút về điểm xét tuyển và có lẽ sẽ không tăng đối với khối khoa học tự nhiên. Thậm chí tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác có thể tăng lên nên có thể giảm từ 0,5-1 điểm. 

Về cơ bản, theo tôi kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm ngoái và các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Tôi cho rằng, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã bám sát chương trình trung học phổ thông. Đề thi có sự phân hóa rất tốt như môn Sinh học, môn Toán, môn Hóa học, môn Lịch sử đã có sự phân hóa rõ rệt so với năm ngoái. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành với bộ đề thi đáp ứng yêu cầu. Trên cơ sở đó, các trường đại học cũng yên tâm hơn với kết quả phổ thông.

Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Qua quan sát phổ điểm do Ban Chỉ đạo thi công bố, tôi thấy các phổ điểm năm nay cùng hai năm trước tương đối ổn định.

Đặc biệt, một số môn có sự cải thiện tốt hơn. Ví dụ như phổ điểm của môn Lịch sử năm nay, về hình dáng đẹp hơn so với hai năm trước. Các môn Toán, Vật lí, Hóa học tính ổn định khá cao.

Chuyên gia nói gì về phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023? - Ảnh 4.

Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn Giáo dục công dân có thể thấy được có nhiều điểm khá giỏi, đây là điều đáng mừng không có gì lo lắng.

Về phổ điểm môn Tiếng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên phân tích đến từng vùng, từng trường học, trên cơ sở đó mới có thể đi đến kết luận và các đề xuất chính xác về dạy và học ngoại ngữ.

Có thể nói rằng, kỳ thi đã đạt được mục đích đánh giá tốt nghiệp trung học phổ thông và là căn cứ cho các trường đại học tham khảo, xét tuyển vì có sự phân hóa tốt.

Bình luận của bạn

Bình luận