Phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Trang Linh
10:00 - 18/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đó có các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Tạp chí Công dân và Khuyến học cập nhật phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023:

Phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 1.

Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy, có 683,447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm,

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm tỉ lệ 24.91%).

Phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 2.

Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của cả nước năm 2023 cho thấy, có 682,134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm. Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 112 (chiếm tỉ lệ 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm tỉ lệ 13.35%).

Phổ điểm tổ hợp xã hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 3.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Năm 2023 có 565,452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt là 26 (chiếm tỉ lệ 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm tỉ lệ 0.97%).

Bình luận của bạn

Bình luận