Chính phủ bãi bỏ một số Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

Trần Vũ
07:30 - 29/10/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị quyết 147 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết số 174 nêu rõ, Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết (bao gồm 8 Nghị quyết năm 2021 và một nghị quyết ban hành năm 2022) đồng thời bãi bỏ một phần 4 Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Chính phủ bãi bỏ một số Nghị quyết về về phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cùng với bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết nêu trên, Chính phủ cũng bãi bỏ một phần 4 Nghị quyết sau:

- Điểm 6 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

- Mục 1 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

- Mục 1 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

- Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, từ khi ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên (ngày 23/01/2020), đến nay, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp mắc, 43.206 trường hợp tử vong.