Các mốc thời gian tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thiên Ân
14:40 - 03/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Các mốc thời gian tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Phụ huynh làm thủ tục xác nhận nhập học cho con vào lớp 1 tại một trường tiểu học quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông (có lớp 9), giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa về khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến chậm nhất 17 giờ ngày 2/5, căn cứ dữ liệu tuyển sinh trên trục dữ liệu của ngành, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp và phổ cập tại phường, xã, thị trấn rà soát lại dữ liệu thí sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn mình. 

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại quận huyện, thành phố Thủ Đức tiến hành điều chỉnh chức năng, đảm bảo kết nối vào trục tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 3/5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 20/5, căn cứ dữ liệu rà soát phổ cập, các Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại đơn vị.

Từ ngày 20/5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 21/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành kiểm tra việc kết nối tới trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cập nhật kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên trang tuyển sinh thành phố.

Từ ngày 25/5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 3/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có tham gia tuyển sinh hướng dẫn, tổ chức cho cha mẹ học sinh xác nhận thông tin và đăng ký tuyển sinh chính thức trên trang tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 4/6 đến chậm nhất 17 giờ ngày 27/6, các Phòng Giáo dục và Đào tạo xét và công bố kết quả tuyển sinh tại các trường tiên tiến hiện đại hoặc trường có học sinh lớp tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695), đồng thời cập nhật dữ liệu học sinh trúng tuyển vào các trường tiên tiến hiện đại, trường có học sinh lớp tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lên trang tuyển sinh của thành phố, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển và xác nhận kết quả nộp hồ sơ tại trang tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 28/6 đến chậm nhất 17 giờ ngày 8/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện xét và công bố kết quả tuyển sinh tại các trường còn lại, cập nhật dữ liệu học sinh trúng tuyển lên trang tuyển sinh của thành phố, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển và xác nhận kết quả nộp hồ sơ tại trang tuyển sinh của thành phố.

Trên cơ sở thống kê, tổng hợp học sinh nộp hồ sơ nhập học, từ ngày 19/7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 22/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh đợt 2 trên trang tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 23/7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 1/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo xét và công bố kết quả tuyển sinh đợt 2, cập nhật dữ liệu học sinh trúng tuyển đợt 2 trên trang tuyển sinh của thành phố và tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đợt 2, xác nhận kết quả nộp hồ sơ tại trang tuyển sinh của thành phố.

Bình luận của bạn

Bình luận