Các công ty chứng khoán phải bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch

Trang Linh
13:19 - 31/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có biện pháp ứng phó với những tình huống cấp bách, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Các công ty chứng khoán phải bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch- Ảnh 1.

Sự cố VNDirect bị tấn công hồi tháng 4/2024 gây hoang mang cho nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, có biện pháp ứng phó với những tình huống cấp bách, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, đề nghị các công ty xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bảo mật, tình huống cấp bách đối với hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên của mình.

Chủ động ngăn chặn tình trạng mất an toàn hệ thống giao dịch chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, tháng 3 vừa qua trên thị trường xuất hiện trường hợp công ty chứng khoán bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin, dẫn đến hệ thống giao dịch chứng khoán ngừng hoạt động.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là sự cố hệ thống của Chứng khoán VNDirect bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch không truy cập được.

Do đó, các công ty chứng khoán, quản lý quỹ phải tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau sự cố này, cơ quan quản lý yêu cầu công ty chứng khoán phải chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin; đặc biệt hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có).

Đồng thời thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến, kiểm soát rủi ro, sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về bảo mật tiềm ẩn.

Bình luận của bạn

Bình luận