Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về học phí, sách giáo khoa cho năm học mới

Thiên Ân
15:30 - 17/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về học phí, sách giáo khoa cho năm học mới- Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Yên trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Thiên Ân

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

Theo đó, đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, các địa phương, các trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

Trong đó quy định, từ năm học 2024-2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được miễn học phí (thời gian từ 1/9/2024).

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa. 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. 

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.


Bình luận của bạn

Bình luận