Bắc Giang: Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2023-2027

Đắc Quang
17:41 - 24/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 24/4, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2027.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam dự hội nghị.

Cùng tham gia có Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo hội khuyến học 10 huyện, thành phố và 209 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2023-2027 - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tham gia và thông tin tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn quán triệt những điểm đặc biệt trong Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Quyết định 677/QĐ-TTg về Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030".

Đồng thời, được đại diện hội khuyến học tỉnh Bắc Giang phổ biến kế hoạch 353/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, triển khai thực hiện quyết định số 387/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2023-2027 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cũng đã triển khai tới các đại biểu tham dự những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022-2027; tập huấn những nội dung chính của Quyết định 222/QĐ-KHVN của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thu đua, khen thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị đã được nghe báo cáo kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã Việt Tiến, huyện Việt Yên - đơn vị điển hình về trung tâm học tập cộng đồng cấp xã của tỉnh Bắc Giang.

Bình luận của bạn

Bình luận