9 cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng trong năm Giáp Thìn tại Việt Nam

Trần Vũ
17:03 - 07/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm Giáp Thìn, tại Việt Nam sẽ có 9 thời điểm xảy ra mưa sao băng kỳ thú.

9 thời điểm mưa sao băng tại Việt Nam trong năm Giáp Thìn gồm:

9 cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng trong năm Giáp Thìn tại Việt Nam- Ảnh 1.

9 cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng trong năm Giáp Thìn tại Việt Nam- Ảnh 2.

9 cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng trong năm Giáp Thìn tại Việt Nam- Ảnh 3.

Theo định vị tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng công cụ của trang Time and Date, các các trận mưa sao băng mà người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng trong năm Giáp Thìn sẽ có số sao băng đêm cực đại khá chênh lệch nhau. Vào đêm cực đại của trận mạnh nhất, bạn sẽ thấy tới 150 ngôi sao băng mỗi giờ. Trong khi đó, trận yếu nhất chỉ 5 ngôi sao băng mỗi giờ (Theo: nld.com.vn).