5 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nội địa vẫn trong đà giảm

Trang Linh
18:06 - 05/06/2023

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 103,4 nghìn tỉ đồng, bằng 6,4% dự toán và bằng 62,1% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 5 ước đạt 103,4 nghìn tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 80,8 nghìn tỉ đồng, đạt 6,1% dự toán, bằng 57,9% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỉ đồng; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng 5 đạt khoảng 92 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so với giá dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu uớc đạt 20,1 nghìn tỉ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 769,6 nghìn tỉ đồng, bằng 47,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 638,7 nghìn tỉ đồng, tương đương 47,9% dự toán.

Thu từ dầu thô ước đạt 25,6 nghìn tỉ đồng, bằng 61% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 105,3 nghìn tỉ đồng, bằng 44% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, số thu nội địa 5 tháng đầu năm 2023 vẫn đang trong xu hướng giảm. Trước đó, thu tháng 1 đạt 14,7%; tháng 2 đạt 7,7%; tháng 3 đạt 8,9%; tháng 4 đạt 9,9% trong khi thu nội địa tháng 5 chỉ ước đạt 6,4% dự toán. 

Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đúng tiến độ dự toán  - Ảnh 1.

Thu ngân sách tháng 5 bằng 62,1% mức thu bình quân 4 tháng đầu năm 2023. Ảnh: VTV

Bộ Tài chính cho biết thêm, trong tháng 5, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

Ước tính đến hết tháng 5, tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn là khoảng 63,16 nghìn tỉ đồng. Trong đó miễn, giảm khoảng 25,16 nghìn tỉ đồng và gia hạn khoảng 38 nghìn tỉ đồng.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 152 nghìn tỉ đồng. Lũy kế chi 5 tháng đầu năm 2023 đạt 653,1 nghìn tỉ đồng, bằng 31,5% dự toán. 

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 157,1 nghìn tỉ đồng, bằng 21,6% dự toán, tăng 35,5% (tăng khoảng 41,2 nghìn tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.

Chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 43 nghìn tỉ đồng, bằng 41,8% dự toán, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt 452,4 nghìn tỉ đồng, bằng 38,6% dự toán, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2022.

Bộ Tài chính đã chi dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 600 tỉ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

Về cân đối ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5, đã thực hiện phát hành gần 162,3 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,18 năm, lãi suất bình quân 3,8%/năm.