14 ngành khoa học tham gia đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024

PV
05:30 - 18/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã nhận được tổng số 98 hồ sơ trong 14 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn. Công tác xét chọn Giải thưởng sẽ kéo dài đến tháng 4/2024.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức định kỳ 3 năm/lần, thay vì tổ chức thường niên như trước đây, và được tăng số lượng giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) đối với mỗi nhóm lĩnh vực, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển.
14 ngành khoa học tham gia đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024- Ảnh 1.

Phiên họp Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024. Ảnh: most.gov.vn

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 dự kiến được trao tặng vào tháng 5/2024

Tại Phiên họp Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 mới đây, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024, Quỹ đã nhận được tổng số 98 hồ sơ trong 14 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

Trong tổng số 98 hồ sơ được đề cử có 76 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 22 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hiện, ngành Vật lý có 18 hồ sơ đề cử và đây cũng là ngành có nhiều hồ sơ nhất. Thời gian tới, Cơ quan Thường trực sẽ kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn bị tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Hồng Thái chỉ đạo Cơ quan Thường trực Giải thưởng phối hợp các đơn vị chuyên môn có phương án nghiên cứu, rà soát thật kỹ hồ sơ đề cử để chuẩn bị cho công tác đánh giá xét chọn. Thứ trưởng Trần Hồng Thái cũng lưu ý cần tăng cường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội nhằm lan tỏa Giải thưởng tốt nhất.

Theo Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu, công tác xét chọn Giải thưởng sẽ kéo dài đến tháng 4/2024 và dự kiến trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN. Một trong những điểm mới của Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN là Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử thay vì các nhà khoa học tự ứng cử như trước.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho tác giả của các công trình khoa học xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam và công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.