139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Thiên Ân
20:26 - 22/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 139 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024.

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 1.

139 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024. Ảnh: IT

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2024 có 139 học sinh lớp 12 tham gia dự thi.

Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-GDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Danh sách học sinh được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 cụ thể như sau:

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 2.

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 3.

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 4.

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 5.

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 6.

Bình luận của bạn

Bình luận