Toạ đàm: Vai trò của sức khỏe học đường trong giáo dục - đào tạo

Nhóm PV
25/04/2024 - 11:11
Công dân & Khuyến học trên

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2021 về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, Tạp chí Công dân và Khuyến học đã tổ chức lễ ra mắt chuỗi tọa đàm và phát động cuộc thi viết "Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước".

Bình luận của bạn

Bình luận