Tọa đàm: Cần làm gì để có nguồn nhân lực chất lượng cao?

Nhóm PV
23/05/2024 - 11:01
Công dân & Khuyến học trên

Vì sao chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay? Đây chính là đề tài đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Việc chăm lo cho thế hệ học sinh – sinh viên khỏe mạnh, có năng lực, có trách nhiệm và kỹ năng tốt để sẵn sàng bước vào đời góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của chúng ta. Muốn như vậy phải làm từ những việc cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Nguồn nhân lực chất lượng cao không phải tự nhiên mà có. Điều này đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chung tay của những người làm công tác giáo dục, các chủ doanh nghiệp và những người đứng đầu chính quyền... đối với sức khỏe về thể chất và tâm thần của học sinh, sinh viên khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bình luận của bạn

Bình luận