Văn hóa Sa Huỳnh

Văn hóa Sa Huỳnh sắp đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Văn hóa Sa Huỳnh sắp đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

18/03/2023 - 17:41

Sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của Văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2023).