Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7

Minh Châu
16:52 - 29/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 1 đến 2/4 tại Nhà Quốc hội. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tới đây.

Dự kiến chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng  trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7- Ảnh 1.

Dự kiến chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội