Tương lai học

Công nghệ số có phải là xu hướng đào tạo mới của giáo dục đại học Việt Nam?

Công nghệ số có phải là xu hướng đào tạo mới của giáo dục đại học Việt Nam?

21/02/2023 - 17:00

Những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam không chỉ đẩy mạnh tuyển sinh với các lĩnh vực Công nghệ thông tin và thương mại điện tử mà rất nhiều mã ngành mới liên quan đến công nghệ số cũng đã ra đời. Phải chăng, đó là xu thế tất yếu của thời đại số hoá?