Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn đánh giá năng lực

Thiên Ân
19:23 - 27/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn đánh giá năng lực- Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - Ảnh: Trần Huỳnh

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ kết quả điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng) được Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể như sau:

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn đánh giá năng lực- Ảnh 2.

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn đánh giá năng lực- Ảnh 3.

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn đánh giá năng lực- Ảnh 4.

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh chỉ được hưởng ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 hoặc 2023. 

Mức điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng như sau:

Mức điểm ưu tiên theo khu vực: Khu vực 1 30 điểm, khu vực 2 nông thôn 20 điểm, khu vực 2 là 10 điểm;

Mức điểm ưu tiên theo đối tượng: Nhóm ưu tiên 1 (đối tượng: 01, 02, 03, 04) là 80 điểm; nhóm ưu tiên 2 (đối tượng: 05, 06, 07) là 40 điểm;

Đối với thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 đạt từ 900 điểm trở lên, điểm ưu tiên (theo thang điểm 1200) được xác định lại như sau:

Điểm ưu tiên = /(1.200 - Điểm thi ĐGNL)/300/ x Mức điểm ưu tiên theo quy định.

Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và Giáo dục tiểu học, ngoài điểm sàn nêu trên, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các ngành đào tạo giáo viên.

Bình luận của bạn

Bình luận