Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024

Thiên Ân
14:43 - 06/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết quả xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường và kỳ thi đánh giá năng lực đại học chính quy năm 2024.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: IT

Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT:

Mã ngành
Tên ngành
ĐGNL ĐHQG
ĐGNL
V-SAT
7220201
Ngôn ngữ Anh
770
280
7220201C
Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao)
700
255
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
770
x
7220204C
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao)
700
x
7220209
Ngôn ngữ Nhật
700
x
7220209C
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)
700
x
7220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
730
x
7310101
Kinh tế
740
280
7310101C
Kinh tế (CT chất lượng cao)
700
255
7340403
Quản lý công
700
255
7340101
Quản trị kinh doanh
745
270
7340101C
Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao)
700
255
7340115
Marketing
825
300
7340120
Kinh doanh quốc tế
835
320
7340404
Quản trị nhân lực
770
280
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
830
310
7810101
Du lịch
720
260
7340201
Tài chính - Ngân hàng
780
280
7340201C
Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao)
700
255
7340204
Bảo hiểm
700
255
7340205
Công nghệ Tài chính
800
300
7340301
Kế toán
730
270
7340301C
Kế toán (CT chất lượng cao)
700
255
7340302
Kiểm toán
770
280
7340302C
Kiểm toán (CT chất lượng cao)
710
255
7380101
Luật
710
260
7380107
Luật kinh tế
760
280
7380107C
Luật kinh tế (CT chất lượng cao)
700
255
7460108
Khoa học dữ liệu
760
280
7480101
Khoa học máy tính
730
260
7480101C
Khoa học máy tính CLC
740
270
7480107
Trí tuệ nhân tạo
730
270
7480201
Công nghệ thông tin
750
280
7340405
Hệ thống thông tin quản lý
700
255
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
700
255
7510102C
CNKT công trình xây dựng CLC
700
255
7580302
Quản lý xây dựng
700
255
7420201
Công nghệ sinh học
700
255
7420201C
Công nghệ sinh học CLC
700
255
7540101
Công nghệ thực phẩm
700
255
7310301
Xã hội học
700
255
7310401
Tâm lý học
750
280
7310620
Đông Nam á học
700
255
7760101
Công tác xã hội
700
255

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12):

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024- Ảnh 2.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024- Ảnh 3.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) cần phải đăng ký ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn cùng với những nguyện vọng đăng ký xét tuyển khác, ưu tiên sắp xếp ở nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) để chắc chắn trúng tuyển.

Thời gian thực hiện từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/07.

Thí sinh lựa chọn tên trường là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; mã trường là MBS. Sau đó, chọn ngành có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển; chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký (do thí sinh sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng mong muốn được học nhất, 1 là ưu tiên cao nhất).

Thí sinh phải sử dụng thống nhất căn cước công dân ở cả Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hệ thống đăng ký xét tuyển của nhà trường. Kết quả xét tuyển sẽ được nhà trường tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo căn cước công dân đã đăng ký trên Hệ thống xét tuyển của trường để thí sinh đăng ký và sắp xếp các nguyện vọng.

Ngoài thông tin căn cước công dân, các thông tin khác như họ tên, ngày sinh và giới tính phải trùng khớp giữa hệ thống đăng ký xét tuyển của trường và Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các trường hợp có sai sót, không đồng nhất dẫn đến việc nhà trường không cập nhật được dữ liệu, thí sinh sẽ không đăng ký và sắp xếp được nguyện vọng đã trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng nghĩa với việc từ chối kết quả xét tuyển.

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 1/7 đến ngày 20/7. Sau khi được cấp tài khoản, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển như mục 1.

Bình luận của bạn

Bình luận