Trung tâm đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 1 đến 3 tháng nếu vi phạm

Dũng Minh
08:57 - 19/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã được ban hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc.

Trung tâm đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 1 đến 3 tháng nếu vi phạm - Ảnh 1.

Nghị định số 30/2023/NĐ-CP cho phép huy động các đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự. Ảnh minh họa/VOV

Công an, quân đội được tham gia công tác đăng kiểm

Theo nội dung của Nghị định mới, hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt, Nghị định cho phép huy động các đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Ngoài ra, việc xây dựng đơn vị đăng kiểm cũng phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Theo Nghị định mới ban hành, các trung tâm đăng kiểm có thể bị tạm đình chỉ hoạt động trong 1 tháng hoặc 3 tháng nếu vi phạm các quy định về điều kiện, yêu cầu và quy chuẩn kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm. Đây là một trong những biện pháp nghiêm minh nhằm nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới và bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, các trường hợp trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng gồm:

- Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm.

- Có 2 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian 12 tháng liên tục.

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Các trường hợp trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng gồm:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.

Các đơn vị đăng kiểm sẽ bị xử phạt nếu vi phạm các quy định sau: Đưa ra yêu cầu hoặc thủ tục không có trong quy định kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới không theo pháp luật; tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này trong 12 tháng liên tục.

Các điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, đơn vị đăng kiểm phải có ít nhất: Bộ phận lãnh đạo; bộ phận kiểm định; bộ phận văn phòng. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm phải có ít nhất: 1 lãnh đạo có điều kiện theo quy định, 1 phụ trách bộ phận kiểm định, 2 đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.

Các điều khoản chuyển tiếp được quy định như sau: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã cấp trước ngày 8/6/2023 tiếp tục có hiệu lực; Cục Đăng kiểm Việt Nam không cấp chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ từ ngày 8/6/2023; hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nộp trước ngày 8/6/2023 xử lý theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; Biểu giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới áp dụng hiện hành cho tới khi có biểu giá mới.

Bình luận của bạn

Bình luận