Tính điểm xét tuyển lớp 10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

PV
08:27 - 11/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo cách tính điểm xét tuyển lớp 10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tính điểm xét tuyển lớp 10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?- Ảnh 1.

Từ ngày 6/7-9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập.

Tính điểm xét tuyển lớp 10 tại Hà Nội 

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 THPT công lập:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn chuyên x 2

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Như Công dân và Khuyến học đã thông tin, theo kế hoạch, chậm nhất ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Về thời gian công bố điểm chuẩn, từ ngày 6/7-9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập; bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến; bàn giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT công lập.

Tính điểm xét tuyển lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).

Cách tính điểm xét tuyển vào trường chuyên:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x 2.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trước ngày 19/6 hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả vào ngày 20/6.

Ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. 

Ngày 10/7, điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 thường được công bố.

Bình luận của bạn

Bình luận