Tín dụng tăng dưới 4%, có tổ chức tín dụng tăng trưởng âm

Trang Linh
15:17 - 19/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tính đến 14/6, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, có những tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, thậm chí tăng trưởng âm.

tăng trưởng tín dụng

Tốc độ tăng trưởng tín dụng đã cải thiện, tuy nhiên vẫn cách xa mục tiêu năm 2024.

Tăng trưởng tín dụng còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cả năm 2024

Ngày 19/6, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành ngân hàng để bàn về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024. "Tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, doanh số tín dụng mà các tổ chức tín dụng đã cung ứng ra nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay cao hơn hơn doanh số của cùng kỳ 3 năm trước. Đến 14/6, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so cuối năm 2023", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, tăng trưởng tín dụng còn thấp; có những tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, thậm chí tăng trưởng âm. 

"Điều đó cho thấy, tổng thể cầu tín dụng trong nước chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Nhiều ngành sản xuất, dịch vụ là các động lực truyền thống của nền kinh tế vẫn còn khó khăn nhất định. Một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, cùng với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân", Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Dự kiến các tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng khả quan. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành tín dụng 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết tại một số địa phương tăng trưởng tín dụng còn thấp, có những tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, thậm chí tăng trưởng âm.

Tình hình tăng trưởng tín dụng cuối năm sẽ khả quan hơn

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng các tháng cuối năm sẽ khả quan hơn nhờ chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, thị trường, phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu tại Nghị quyết 01 của Chính phủ. 

Trong điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tiếp tục được điều hành ổn định theo hướng từng bước giảm mặt bằng lãi suất chung trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, điều hành hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. 

Đồng thời tiếp tục có các giải pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo sự hài hòa giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng công bố công khai lãi suất cho vay bình quân. 

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn có tính mùa vụ cao đối với một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực (lúa gạo, cà phê, thủy sản…). Cùng với đó, rà soát để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế: lĩnh vực bất động sản, các dự án hạ tầng giao thông, các ngành như xi măng, sắt, thép, vật liệu xây dựng… 

Triển khai quyết liệt các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội; chương trình cho vay 30.000 tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; mở rộng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng, góp phần hạn chế "tín dụng đen"...


Bình luận của bạn

Bình luận