Thừa Thiên Huế: Hội Khuyến học huyện Phong Điền nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Bằng Nguyễn
20:12 - 08/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Phong Điền được Trung ương Hội Khuyến học tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Thừa Thiên Huế: Hội Khuyến học huyện Phong Điền nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Phan Công Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế thừa ủy quyền trao bằng khen của Trung ương Hội tặng Hội Khuyến học huyện Phong Điền.

Hội Khuyến học huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Phan Công Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự hội đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Phong Điền đã phát triển rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Thừa Thiên Huế: Hội Khuyến học huyện Phong Điền nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam- Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Phong Điền trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Hội Khuyến học huyện Phong Điền hiện có 21 đơn vị trực thuộc và 215 thôn bản, dòng họ, cơ quan, đơn vị trường học có tổ chức hội với 15.150 hội viên. đạt tỉ lệ 15% dân số. Đến nay đã có 70% Gia đình học tập, 65% Dòng họ học tập, 65% thôn, tổ dân phố được công nhận Cộng đồng học tập, 75% Đơn vị học tập.

Hội Khuyến học huyện Phong Điền đã huy động kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh dành cho công tác khuyến học hơn 9,2 tỉ đồng.

Từ đó trao học bổng, khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên đạt giải các cấp, hỗ trợ học sinh vượt khó và tặng phẩm như sách vở, quần áo, xe đạp…

Thừa Thiên Huế: Hội Khuyến học huyện Phong Điền nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam- Ảnh 3.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Phong Điền lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được và những nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, Hội Khuyến học huyện Phong Điền tiếp tục cụ thể hóa nội dung xây dựng xã hội học tập đến từng gia đình, thôn bản, cộng đồng, đơn vị, dòng họ và các tổ chức xã hội. Phấn đấu 100% các thôn bản có tổ chức chi hội khuyến học; 100% các cơ sở giáo dục, phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tổ chức khuyến học; 80% Gia đình học tập; 70% Dòng họ học tập"; 80% Cộng đồng học tập; 60% người lao động trong Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và 80% cán bộ công chức, viên chức trong Đơn vị học tập cấp xã đạt danh hiệu Công dân học tập.

Bên cạnh đó, phát triển hội viên khuyến học, phấn đấu có hơn 21.000 hội viên, đạt tỉ lệ 21% dân số trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Phong Điền lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 29 thành viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Thừa Thiên Huế: Hội Khuyến học huyện Phong Điền nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam- Ảnh 4.

Trao xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Phong Điền được Trung ương Hội Khuyến học tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023. 

Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy khen 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội khuyến học nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại Hội, Hội Khuyến học huyện Phong Điền cũng trao 21 xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.