Thông tin mới nhất về tuyển sinh Công an nhân dân đối với công dân đã tốt nghiệp đại học trở lên ngoài ngành

Thiên Ân
20:09 - 07/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Công an vừa có Thông báo 20/TB-BCA-X02 về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành Công an.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh Công an nhân dân đối với công dân đã tốt nghiệp đại học trở lên ngoài ngành- Ảnh 1.

Phương án tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài ngành Công an được Bộ Công an chia thành 2 giai đoạn. Ảnh: Học viện Cảnh sát nhân dân

Theo đó, phương án tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài ngành Công an được Bộ Công an chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 2024-2025

Tổ chức thi tự luận, thời gian thi 150 phút, đề thi gồm 2 phần:

- Phần tự luận 1, chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội.

Từ đó đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thí sinh.

- Phần tự luận 2, chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: Thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

+ Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành Nghiệp vụ An ninh), Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 môn để dự thi gồm Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật;

+ Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Thí sinh dự thi môn Toán cao cấp.

+ Đăng ký vào Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân: Thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn để dự thi gồm Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô. Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

Giai đoạn từ năm 2026 trở đi

Tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp thi tự luận trong thời gian 150 phút, đề thi gồm 2 phần:

- Phần trắc nghiệm, chiếm 40% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100, tập trung đánh giá về:

+ Hiểu biết về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, lịch sử lực lượng Công an nhân dân: Đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội và lịch sử lực lượng Công an nhân dân (thông tin công khai của lực lượng Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng).

+ Năng lực tư duy: Đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận, phán đoán, phân loại, so sánh trên các dữ liệu có sẵn.

+ Năng lực tiếng Anh: Đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ Anh của thí sinh đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 1 của thí sinh.

- Phần tự luận, chiếm 60% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: Thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

+ Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành Nghiệp vụ An ninh), Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 môn để dự thi: Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật.

+ Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Thí sinh dự thi môn Toán cao cấp.

+ Đăng ký vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: Thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn để dự thi gồm Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô. Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

Bình luận của bạn

Bình luận