Thành ủy Hà Nội có người điều hành mới

Trần Vũ
12:48 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vừa được Bộ Chính trị phân công điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Sáng 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 18. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.
Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Thành ủy Hà Nội có người điều hành mới- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó Bộ Chính trị quyết định về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị cũng đã phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII họp bàn, cho ý kiến 7 nội dung gồm: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. Công tác cán bộ. 

Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thành ủy. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Thành phố.

Bình luận của bạn

Bình luận