Thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

08:14 - 05/02/2024

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

thanh tra

Buổi công bố Quyết định thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023

Theo Quyết định số 762/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, bà Chu Thị Hồng Tâm - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn thực hiện thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023 khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ, cũng như kế hoạch và các nội dung triển khai của Đoàn Thanh tra.

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu, trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, các thành viên Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, khi đánh giá các nội dung phải chính xác, khách quan, đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. 

Trưởng đoàn thanh tra phải chỉ đạo, quán triệt thành viên của đoàn chấp hành nghiêm túc các quy định trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cần hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của các đơn vị được thanh tra; có kế hoạch làm việc khoa học cụ thể; thông báo kế hoạch, thời gian làm việc cho đầu mối hai Bộ và địa phương chi tiết, hợp lý; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các đơn vị được thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị, các đơn vị chủ động cử đầu mối làm việc với Đoàn. Các đầu mối cần phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh tra. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được trao đổi ngay trong quá trình Đoàn thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Nguồn: Thanh tra Chính phủ