Thanh tra Chính phủ kết luận về sai phạm tại khu du lịch Tam Chúc: Chỉ rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh

PV
23:02 - 20/01/2023
Công dân & Khuyến học trên

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận Thanh tra tại thông báo số 161/TB-TTCP, về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Nam (giai đoạn 2012 – 2018).

Nội dung thanh tra đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án khu duy lịch Tam Chúc, trong đó có việc xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Kết luận nêu rõ, dự án khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 11/5/2015, nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam vẫn chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc chậm trễ này là không đúng quy định của khoản 3, điều 108, Luật đất đai năm 2013. Dù chưa phê duyệt quy hoạch nhưng UBND tỉnh Hà Nam đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện dự án khu du lịch Tam Chúc.


UBND tỉnh Hà Nam, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án đều là các đối tượng liên đới trong các vụ việc vi phạm của dự án khu du lịch Tam Chúc.

Kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu du lịch Tam Chúc theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018. Rà soát thiết kế các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với hạng mục chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc phải thực hiện rà soát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật phần đã thực hiện; đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đối với phần chưa thực hiện (không thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan, chủ đầu tư rà soát chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa và các chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách, trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam rà soát, giảm trừ thanh, quyết toán số tiền 56,4 tỉ đồng của dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc. Rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng số tiền trên 446,7 tỉ đồng của Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc.

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm như kết luận đã nêu.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra này đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bình luận của bạn

Bình luận