Thanh thiếu nhi

Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi

Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi

Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt tại Quyết định 1477/QĐ-TTg sẽ triển khai thực hiện cả trong và ngoài nước.