Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo viên được nhận 1,8 triệu đồng quà Tết

Thiên Ân
22:04 - 26/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn về việc chi quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo viên được nhận 1,8 triệu đồng quà Tết- Ảnh 1.

Giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhận 1,8 triệu đồng quà Tết. Ảnh: BCP

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (theo bảng lương tháng 1/2024) sẽ được nhận 1,8 triệu đồng trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Về nguồn kinh phí chi quà Tết, đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4), ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2024. 

Đồng thời, các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2024 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 1/2024 của đơn vị để thuyết minh dự toán bổ sung, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/1/2024.

Bình luận của bạn

Bình luận