Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Trang Linh
17:12 - 23/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo đó, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt hoặc công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng, làm cơ sở cho công tác quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai thác, phát triển mỏ. 

Đồng thời xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác theo quy định của pháp luật.

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia - Ảnh 1.

Trữ lượng khoáng sản quốc gia sẽ được xem xét đánh giá bởi Hội đồng đánh giá trữ
lượng khoáng sản quốc gia.
Ảnh: Mạnh Hải

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền. 

Xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn trong quá trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu về trữ lượng khoáng sản; thống kê trữ lượng khoáng sản đã được Hội đồng phê duyệt hoặc công nhận. 

Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đôn đốc các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Thành phần của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia gồm: 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng; Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. 

Đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Bình luận của bạn

Bình luận