Thanh Hóa: Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể

Đắc Quang
18:19 - 10/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 10/4, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thanh Hóa: Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt khai mạc và chủ trì hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá

Năm 2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, sát với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, đối tượng, vùng miền. Trong đó hiệu quả nhất là tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh, tờ gấp, tờ rơi và lồng ghép trong các lớp tập huấn, hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội khuyến học, các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập...

Thanh Hóa: Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Đặc biệt, công tác xây dựng quỹ khuyến học được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thiết thực.

Đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh Thanh Hóa đều xây dựng được quỹ khuyến học. Trong năm 2022 các cấp hội đã trao 2.159 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em cán bộ hội vươn lên học giỏi với số tiền là 439,8 triệu đồng.

Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 3.232/3.563 tổ chức công đoàn, 116 doanh nghiệp xây dựng được quỹ khuyến học. Từ đó, trao tặng hàng trăm suất quà tặng học sinh và cán bộ, công nhân lao động có thành tích trong học tập và sáng kiến kinh nghiệp trong sản xuất; con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị nhiễm chất độc màu da cam...

Thanh Hóa: Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể - Ảnh 3.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động hội viên xây dựng “Ống tiết kiệm khuyến học” với mức ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/người/tháng; vận động xây dựng quỹ khuyến học với mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ ít nhất một ngày lương/năm.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền vận động, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức 145 hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; trao 7.000 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị các đơn vị tham gia phối hợp đã đánh giá, thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai trong năm 2023 như: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội; xây dựng có chất lượng các mô hình học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tham gia có hiệu quả vào các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng và hỗ trợ giáo dục trong trường học; xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả quỹ khuyến học.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị đặt ra mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đăng ký một hình thức học tập; 100% cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và huyện đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”, 90% đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”,...

Bình luận của bạn

Bình luận