Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh tình hình hoạt động của các trường ngoài công lập

Trang Linh
18:15 - 25/09/2023

Qua kiểm tra thực tế hoạt động giáo dục của các trường ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình hình tổ chức hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh tình hình hoạt động của các trường ngoài công lập - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh hoạt động giáo dục của các trường ngoài công lập. Ảnh: Nguyễn Loan

Theo văn bản số 5419/SGDĐT-GDNCL về chấn chỉnh tình hình hoạt động giáo dục các trường ngoài công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị chỉ được tổ chức hoạt động giáo dục sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đảm bảo tổ chức hoạt động đúng với các nội dung được cấp phép, khi có thay đổi, bổ sung đơn vị phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, thẩm định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động giáo dục trong thời hạn 6 tháng trước khi Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hết hiệu lực.

Đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục (có vốn trong nước), cơ cấu tổ chức phải có hội đồng trường, ban kiểm soát, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật… Đồng thời, phải treo biển tên đúng với quyết định thành lập, đảm bảo cơ sở vật chất an toàn cho học sinh.

Về công tác tuyển sinh, các trường không tổ chức quảng cáo và tuyển sinh tại địa điểm chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động giáo dục, tuyển sinh số lượng đúng với số lượng được giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về việc tuyển sinh không đúng quy định.

Các trường ngoài công lập, trường tư thục có vốn trong nước phải tách biệt hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động của nhà trường về huy động vốn, phát hành trái phiếu, ký hợp tác đầu tư tài chính.

Đối với trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, thay đổi về một trong các nội dung được cấp phép (địa điểm hoạt động giáo dục, nội dung hoạt động giáo dục…), đơn vị phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và thẩm định quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Về chương trình giáo dục, phải đảm bảo tổ chức dạy học đúng với chương trình được ghi tại quyết định cho phép hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT. 

Việc tiếp nhận học sinh Việt Nam phải tuân thủ học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Đối với trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục; đơn vị thực hiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục.

Sau thời hạn 2 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.